Historien

Foto: Byarkivet i Horsens

Havnetrekantens historie

Geiserne rejser sig majestætiske på Havnetrekanten mellem to af Horsens Havns mest markante, historiske bygninger; Viggo Norns Stykgodspakhus og Hack Kampmanns Toldboden – begge opført i 1913 og i dag fredede bygninger. Havnetrekanten blev til som en udvidelse af havnen i 1799.

Placeringen ved indløbet til den daværende åhavn gjorde den til et oplagt hjemsted for toldvæsenet, som kunne opkræve told fra alle skibe her. I dag er den industrielle skibstrafik erstattet med rekreativ sejlads, og toldvæsenet huserer her ikke længere.

Beboerne i Geiserne har knapt 2 kilometer historisk havnekaj at spadsere langs og mulighed for at følge den fortsatte spændende udvikling fra industrihavn til kulturhavn. I takt med at forladte lagerhaller rives ned, vil nye byrum og aktiviteter få plads på havnen.

Havnens oprindelige aktiviteter er ikke længere at finde på Havnetrekanten. Det har givet plads til nye.

1799

Havnetrekanten bliver til

Amtmand Ove Høegh-Guldberg tager initiativ til en udvidelse af Horsens Havn. En del af udvidelsen får form som en trekant skudt ind i havnebassinet. Den får navnet Havnetrekanten og opføres ved åhavnens indløb.

1904

Åhavnen dækkes til

For at slippe for stank, sundhedsfare og oversvømmelser bliver den inderste del af Horsens' gamle åhavn dækket til med jord. Samtidigt bliver Åboulevarden anlagt.

1913

Stykgodspakhuset opføres

Det karakteristiske Stykgodspakhuset opføres på Havnetrekanten. Det bevaringsværdige byggeri blev ligesom havnemesterkontoret og den lille havnemesterbolig tegnet af Viggo Norn. Samme år bygges Hack Kampmanns Toldboden på flere hundrede 12 meter lange egetræsstammer.

1930

Havnen får konkurrence

Havnen udbygges i 1930, så den har knap 2 km havnekant. De følgende årtiers kriser og stigende fragt på lastbiler får dog havnens aktiviteter til at aftage.

1984

Yderste del af åhavnen dækkes til

Den yderste del af den gamle åhavn dækkes til, og Niels Gyldings Gade etableres lige nord for Havnetrekanten.

2001

Bestseller køber Toldboden

Bestseller-koncernen køber Toldboden af staten og indretter kontorer til nogle af koncernens brands. I dag har HAY hovedsæde i bygningen.

2006

CASA køber Havnetrekanten

Entreprenør- og ejendoms-udviklingskoncernen CASA køber Havnetrekanten eksklusiv Toldbodens sokkelgrund. CASA ønsker at opføre eksklusive boliger og forskønne området.

2011

Varmestuen overtages

Restauranten Dollys flytter ind i havnearbejdernes tidligere varmestue mellem Toldboden og Niels Gyldings Gade

2015

Geiserne opføres

CASA tager første spadestik til byggeriet af Geisernes første tårn 2. september 2015